TOS-

Begeleiding

Op zoek naar passende begeleiding voor jouw leerling met TOS?

TOS-begeleidingstraject

Wanneer het duidelijk is dat een leerling recht heeft op individuele begeleiding vanwege een toegewezen TOS-arrangement, kan het TOS-begeleidingstraject starten. Hoe dat precies gaat zie je hieronder.

Stap 1: CONTACT

Via (video)bellen is het eerste contact met de intern begeleider en/of leerkracht. Wat is de hulpvraag, wat is er nodig?

Stap 2: TOESTEMMING

Ouders geven middels een formulier toestemming voor de TOS-begeleiding van 2 x per week aan hun zoon/dochter.

Stap 3: DOELEN BEPALEN

Samen met school (en ouders) worden doelen gekozen waarin in de begeleiding aan kan worden gewerkt.

Stap 4: KENNISMAKEN & STARTEN

Na een eerste kennismaking start de begeleiding van 2 x per week 35-40 min.

Stap 5: EVALUEREN

Na een afgesproken periode evalueer ik de doelen en verwerk dit in het OPP of een apart verslag.

Optioneel:

Uitgebreider begeleidingsplan voor in de klas, observaties en oudergesprekken zijn allemaal mogelijk in overleg.

Wat nou als jouw leerling..

Beter durft te praten in de klas?

Eindelijk kan hij/zij meedoen met een kringspel- of gesprek.

Zijn woordenschat vergroot?

Dan zal hij/zij steeds beter de wereld om zich heen kunnen begrijpen.

Pre-teaching krijgt voor begrijpend lezen?

Daarmee kan hij/zij ook eens een vraag beantwoorden en de tekst veel beter volgen.

Leert om om hulp te vragen?

Met als gevolg dat hij beter geholpen kan worden door de leerkracht.

Reviews

{

Vanaf groep 6 t/m groep 8 heeft onze zoon TOS-begeleiding gehad van Angela. Hij heeft in die tijd enorme stappen gezet. Angela heeft hem ook goed voorbereid in de overstap naar de middelbare school toe.
De communicatie naar hem en naar ons was erg duidelijk en transparant. Wij hebben enorme betrokkenheid ervaren.
Nogmaals dank Angela!

Angela is erg kundig in haar werk dat ze doet en stemt goed af op de behoefte van de leerlingen die ze begeleidt. Er is altijd goed contact met de leerlingen en ook met ouders en/of externen, als dit nodig is.

Angela is integer, betrokken, creatief en denkt graag mee om de leerling(en) vooruit te helpen. Haar aanpak is effectief en de evaluaties zijn krachtig geschreven waarbij ze recht doet aan de leerling. Angela kijkt naar de leerling in de brede zin, wat ervoor zorgt dat leerlingen zich welkom, veilig en gehoord voelen.

We werken prettig samen, omdat Angela goed bereikbaar is en er altijd een goede afstemming plaatsvindt.

Ik ken Angela nu al een aantal jaren en ik ervaar in haar een goede professional, die vanuit een veilige setting kleuters uit mijn klas begeleidt in hun taalontwikkeling. Ik zie dat kinderen graag met haar meegaan, zij aansluit op de thema’s die wij in de kleuterbouw gebruiken en daarmee de kinderen ook verder helpt in woordenschat, spreken en sociale vaardigheden. Angela houdt van een goede terugkoppeling en collegiaal overleg. Hiermee kan ze inzetten op datgene wat op dat moment nodig en aan de orde is. Heel fijn!

Ze is een vaste meerwaarde in het zorgoverleg van betreffende leerlingen, omdat zij vanuit haar professionele kijk waardevolle input geeft en dit ook op een begrijpelijke manier communiceert met ouders. Wanneer Angela gevraagd wordt een nieuwe leerling onder haar hoede te nemen voor begeleiding, dan vertrouw ik daar inmiddels blind op. Voor haar staat het kind en diens hulpvraag centraal, maar ze ziet mij ook als partner in deze. Fijn zo’n externe collega als ondersteuner te hebben!

Interessant..?

Stuur mij een mailtje zodat ik je kan terugmailen of bel mij eventjes op. Dat is stap 1, en dan kunnen we kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen!

Investering: €995,00

Wat krijg je?*
18 keer TOS-begeleiding (2 x per week 30-35 minuten); 
Dit bedrag is incl. voorbereiding en evaluaties. 

* Bij TOS-begeleiding wordt er standaard gerekend met een uurtarief van €75,00, geldend voor voorbereiding, begeleiding zelf, oudergesprekken, interne overleggen en schrijven van verslagen en evaluaties. 13,25 uur is het maximale aantal uren binnen dit pakket. Daarna koop je een nieuw pakket.

Het is mogelijk om het pakket aan te vullen met

TOS-gesprek over de onderwijsbehoeften van de leerling met de Helperskaart 2.0 
(in gesprek met de leerling zelf, v.a. groep 4) 30-45 minuten incl. verslag en terugkoppeling naar leerkracht/intern begeleider €107,00.

Veelgestelde vragen…

Wanneer begint de TOS-begeleiding?

TOS-begeleiding begint zodra ouders toestemming hebben gegeven, het contract tussen school en Ziezo Almere getekend is door beide partijen, en de doelen zijn bepaald voor de begeleiding. Let op! NA de zomervakantie start de begeleiding niet in de 1e, maar in de 2e schoolweek. In de laatste schoolweek VOOR de zomervakantie is er geen begeleiding. 

Waar vindt de begeleiding plaats?

Op school, in een afgesproken ruimte zoals een leeg klaslokaal, ruimte van de intern begeleider of logopedist.

Hoe geef ik door dat de leerling afwezig is?

Heel simpel: stuur mij een appje! 06-23470123. Ik stel het zeer op prijs als je dat doet.

Waarom 18 keer? Hoe lang is dat?

18 keer begeleiding komt neer op 9 weken. Door schoolvakanties, studie- en andere vrije dagen of momenten loopt dit nooit precies synchroon met de schoolweken en zal de 18 keer begeleiding verder worden ‘uitgesmeerd’ over de weken.

Waarom 30-35 minuten?

Vaak is 30-35 lang genoeg voor de leerling. Er kan sprake zijn van een verminderde concentratie als het langer duurt, alsook een vol hoofd. Bovendien heb ik ook tijd nodig om dingen klaar te zetten, op te ruimen en evt. op te schrijven voor in een evaluatieverslag of als naslagwerk voor tijdens een gesprek. Door de begeleidingsmomenten 35 minuten te laten duren blijft er tijd en ruimte over voor de rest én kunnen we de begeleiding 9 weken i.p.v. 8 weken laten duren.

 

Welke weken is er GEEN begeleiding in 2022-2023?

GEEN begeleiding in 2022-2023:
1e week na de zomervakantie [29-8 t/m 2-9 2022]
Herfstvakantie [17-10 t/m 21-10 2022]
Kerstvakantie + vrijdag voor kerstvakantie [23-12 2022 t/m 6-1 2023]
Voorjaarsvakantie [27-2 t/m 3-3 2023]
Paasweekend [7-4 t/m 19-4 2023]
Meivakantie [24-4 t/m 5-5 2023]
Hemelvaart [18-5 t/m 19-5 2023]
Pinksterweekend [29-5 2023]
Laatste week voor de zomervakantie [17-7 t/m 21-7 2023]

2023-2024
Zomervakantie 2023 [24-7 t/m 1-9 2023]
1e week na de zomervakantie [4-9 t/m 8-9 2023]
Herfstvakantie [23-10 t/m 27-10 2023]
Kerstvakantie + vrijdag voor kerstvakantie [22-12 2023 t/m 5-1 2024]

Hoe kom jij tot doelen waar je aan gaat werken?

Aan het begin van het begeleidingstraject stellen we doelen op. Meestal volg ik de doelen uit het OPP, die zijn opgesteld door leerkracht, intern begeleider en/of Begeleider Onderwijs Cluster 2. In overleg wordt besloten welke doelen er in de individuele begeleiding aan bod zullen komen. 

Wat houdt een evaluatieverslag in?

De doelen die aan het begin zijn vastgesteld, evalueer ik in een evaluatieverslag. Ik schrijf een algemeen stukje over de leerling en de observaties die ik doe tijdens de begeleiding. Daarnaast evalueer ik de afgesproken doelen en beschrijf ik de vorderingen en ontwikkelingen. Daarnaast kan er eventueel een stukje advies bijkomen. Op verzoek doe ik dit in een apart verslag, maar de doelen evalueren rechtstreeks in het OPP kan ook.

Wat doe je met de gegevens van de leerling?

Vaak worden logopedieverslagen, OPP’s en eventueel andere belangrijke documenten gedeeld. Dit wordt gelezen en sla ik op. Ouders geven hier expliciet toestemming voor middels het toestemmingsformulier. De documenten worden niet gedeeld. Ik deel enkel mijn geschreven evaluaties (ofwel in een apart verslag, ofwel in het OPP – wat wenselijk wordt geacht door de school). 

Wat als de 18 keer TOS-begeleiding voorbij zijn?

Als dat wenselijk is verlengen we de begeleiding. Alles gaat verder zoals het is afgesproken. 

Waarvan betaal ik de begeleiding?

Voor leerlingen met een ondersteuningsarrangement cluster-2 die in aanmerking komen voor TOS-begeleiding, is er een apart budget beschikbaar. Vraag hiervoor naar je Begeleider Onderwijs Cluster 2 voor meer informatie. Vanuit deze gelden kan TOS-begeleiding bij Ziezo Almere ingekocht worden.

[Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. Daarom ontvangen scholen via de samenwerkingsverbanden extra bekostiging om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten te versterken. Ook ontvangen scholen bekostiging om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een passend aanbod te kunnen geven; de arrangementen. Ook wel bekend als “groene gelden”. Deze gelden kunnen ingezet worden om leerlingbegeleiding bij Ziezo Almere in te kopen].

Wat doe je nu precies allemaal voor die €995?

Dit bedrag beslaat 13 uur en 15 minuten. Dat betekent dat van dit totaal aantal uren alle werkzaamheden ‘afgaan’: voorbereiding, begeleiding zelf, evaluatie, oudergesprekken, intern overleg, meeschrijven aan het OPP. Er wordt een uurtarief van €75,00 gehanteerd. Uiteindelijk kom je dan uit op 13 uur en 15 minuten voor €995 euro. Door de begeleidingsmomenten 35 minuten te laten duren blijft er tijd en ruimte over voor de rest én kunnen we de begeleiding 9 weken i.p.v. 8 weken laten duren.

Hoe betaal ik jou?

Zodra de overeenkomst akkoord is bevonden, getekend en de begeleiding kan beginnen, ontvang je maandelijks een factuur met het aantal gewerkte uren x het uurtarief. Deze betaal je via de knop op de factuur of via overmaken met je bank-app of de manier waarop jouw school dat regelt. 

Wat is de betalingstermijn?

De betalingstermijn is 30 dagen. Net als dat jij het prettig vindt om maandelijks je salaris te ontvangen, vind ik het prettig maandelijks uitbetaald te krijgen. 

Wat als ik niet op tijd betaal?

Je krijgt een betalingsherinnering. Met het verzoek binnen 14 dagen te betalen. Daarna volgt een aanmaning en ga ik het gesprek met je aan.

Hoe gaat het als de leerling een keer afwezig of ziek is?

Bij ziekte/afwezigheid van de leerling, wordt doorbetaald (max. 4 begeleidingsmomenten). Is er sprake van een langere afwezigheid dan 14 dagen, worden de kosten in overleg verrekend en/of de begeleiding op een later moment ingehaald. 

Wat moet ik verder weten als aanvrager?

Wanneer een school besluit TOS-begeleiding in te kopen bij Ziezo Almere, wordt er een overeenkomst van opdracht opgesteld. Deze wordt ondertekend door zowel de school als door Angela (Ziezo Almere). Daarmee is de opdracht rechtsgeldig verklaard en kan er gestart worden.